Barn som pårørande

Hvem er barn som er pårørende?

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Det er mange årsaker til at barn er pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.​ Det kan være forhold i familien som:

 • psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade
 • demens
 • misbruk av alkohol eller rusmidler
 • når noen av de nærmeste dør
 • samlivsbrudd
 • store økonomiske utfordringer
 • å være vitne til vold i familien
 • forelder som sitter i fengsel

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle som er bekymret for et barn som er pårørende til å ta kontakt med oss. Kommunen har barneansvarlige innen alle helse- og sosialtjenester. Se kontaktinformasjon ute til høyre.

Helsepersonell er lovpålagt å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging for mindreårige barn som er pårørende, i hht lover:

Nettsteder med råd og veiledning til barn og unge som pårørende

 • Ung.no - ​​​​noen å snakke med om sykdom eller rus i familien
 • BARsnakk - en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer.
 • Treffpunkt -  kreftforeningens møteplass for barn og unge som pårørende
 • UngePårørende.no - et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. 
 • Helsenorge.no - snakk med barn om sykdom
 • Voksne for barn

Veileder for pårørende

Helsedirektoratets veileder for pårørende har et eget kapittel med informasjon og støtte til barn som pårørende. 

Kontaktinformasjon

Anne Grete Askland
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 99 21 17 53
Mobil 99 21 17 53