Kontaktinformasjon

Karina Halvorsen
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma
E-post
Telefon 481 28 699
Mobil 481 28 699
Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Telefon 992 11 755
Mobil 992 11 755