Kontaktinformasjon

Karina Halvorsen
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma
E-post
Telefon 48 12 86 99
Mobil 48 12 86 99
Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Telefon 99 21 17 55
Mobil 99 21 17 55