TT-kort

Hvem kan få TT-kort?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

Hva kan TT-kort brukes til?

TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Les mer hos pasientreiser.no

Hvem kan søke?

Den som har vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet i kommunen kan søke.

Hvordan søke

Før du søker må du gå til legen din og få legeerklæring for å få dokumentert ditt behov. Denne skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema (PDF, 351 kB)

Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai.

Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår.

Det er kun tildeling to ganger i året, så søknader som kommer inn etter fristen blir liggende på vent til neste behandling. Du må legge ved legeerklæring fra legen din.

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 992 11 769
Mobil 992 11 769