Støttekontakt

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en person som over tid kan hjelpe et annet menneske til å bli mer trygg på seg selv, å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

Noen kan ha lite sosialt nettverk og føle seg ensomme, og derfor trenge hjelp til å komme seg ut og få en meningsfull fritid.

Støttekontakten skal i hovedsak hjelpe og støtte etter brukerens ønsker.

Hva koster det?

Støttekontakt er gratis.

Hvordan får jeg støttekontakt?

Ta kontakt med koordinator i kommunen for mer informasjon. Se kontaktinfo ute til høyre.

 
Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 992 11 769
Mobil 992 11 769