Parkering for forflytningshemma

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har problemer med å bevege seg til fots, selv over korte avstander og derfor har problemer med å benytte seg av de ordinære parkeringsplassene, kan søke om parkeringstillatelse.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser.

Hvordan søker jeg?

Før du søker må du gå til legen din og få legeerklæring for å få dokumentert ditt behov. Denne skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema (pdf, 351 kb)

Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli.

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Telefon 992 11 755
Mobil 992 11 755