Parkering for forflytningshemma

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har problemer med å bevege seg til fots, selv over korte avstander og derfor har problemer med å benytte seg av de ordinære parkeringsplassene, kan søke om parkeringstillatelse.

Fra 1. januar 2017 kom det en ny forskrift som har bestemmelser for maksimaltid:

Parkeringsforskriften § 64. Bestemmelser om maksimaltid

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Mobil 992 11 755