Parkering for forflytningshemma

Hvem kan få tilbudet?

Personer som ikke kan gå, eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Dette skal bekreftes med legeerklæring 

Fører eller passasjer av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid eller andre aktiviteter, fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Dersom du er bilfører vil din søknad bli vurdert ut fra om du har et særlig behov i forhold til lettelser i parkering, da det er deg selv som må parkere bilen. 

Søker du som passasjer, er vurderingene annerledes. Som passasjer kan du bli kjørt nært opp til bestemmelsesstedet. Bilfører har anledning til å hjelpe deg ut av bilen, for så å kjøre på vanlig parkeringsplass. Tildeling av parkeringstillatelse for passasjerer er således underlagt en vurdering basert på noen andre kriterier enn for tildeling til bilfører, bla behovet for hjelp utenfor kjøretøyet. 

Hvordan søker jeg?

Før du søker må du gå til legen din og få legeerklæring. Du må også ha et bilde av deg selv. Begge deler skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema (pdf, 351 kb)

Skriv ut skjemaet, fyll det ut manuelt og send søknaden pr post til Åmli kommune, Tjenestekontoret, Gata 5, 4865 Åmli.

Kontaktinformasjon

Tenestekontor
E-post
Telefon 90 13 59 98
Mobil 90 13 59 98