NAV Åmli

NAV Åmli yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Veiledningssenteret er ÅPENT hver tirsdag kl. 12.00 – 14.30.

Informasjon om kontoret i Åmli (åpningstider, postadresse m.m.

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Bostøtte
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Startlån
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering - digital søknad
     

Andre oppgaver ivaretas av NAV Øst i Agder - Tvedestrand

Åpningstider og kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

NAV kundeservice
E-post
Telefon 55 55 33 33