NAV Åmli

NAV Åmli yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Informasjon om kontoret i Åmli (åpningstider, postadresse m.m.
 

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Bostøtte
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Startlån
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering

Fra 01.04.20 har NAV sosialtjenester tilrettelagt for digital søknad om økonomisk sosialhjelp.

Digital søknad
 

Andre oppgaver ivaretas av NAV Froland

NAV Froland

Kontaktinformasjon

NAV kundeservice
E-post
Telefon 55 55 33 33