NAV Åmli

NAV Åmli yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

NAV Åmli og NAV Froland/Tvedestrand – endret åpningstider sommeren 2021:

Veiledningssenteret er ÅPENT hver tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 14.30.


Informasjon om kontoret i Åmli (åpningstider, postadresse m.m.
 

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Bostøtte
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Startlån
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering - digital søknad

Andre oppgaver ivaretas av NAV Froland/Tvedestrand, se åpningstider og kontaktinformasjon:

NAV Froland

NAV Tvedestrand

Kontaktinformasjon

NAV kundeservice
E-post
Telefon +47 55 55 33 33