NAV Åmli

NAV Åmli yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Du finner oss i 1. etasje i helse- og sosialbygget

Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 12:00-14:30. Ellers etter avtale.

Hva tilbyr vi?

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Bostøtte
  • Tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Startlån
  • Økonomisk sosialhjelp etter søknad og individuell vurdering

Andre oppgaver ivaretas av NAV Froland

NAV Froland

Kontaktinformasjon

NAV kundeservice
E-post
Telefon 55 55 33 33