Andre vaksiner

Barnevaksine

Vaksiner som barn og ungdom i alderen 0-20 år får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet gis av helsestasjonen og skolehelstjenesten.

Barnevaksinasjonsprogrammet
Les mer om helsetjenester for barn og unge via helsestasjonen og skolehelsetjensten

Influensavaksine

Ta kontakt med legekontoret.

HPV-vaksine

Les mer

Andre vaksiner

Reisevaksine m.m. tilbys nå av Arendal kommune.

Les mer på Arendal kommunes sin nettside

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 99 21 17 69
Mobil 99 21 17 69