Tannhelse

Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Tannhelsetenesta skal sørge for at alle som bur eller mellombels oppheld seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendige tannhelsetenester. Tannhelsetenesta skal organisere forebyggande tiltak for heile befolkninga.

På nettsidene til Agder fylkeskommune finn du informasjon om tannhelsetenesta og kontaktinfo til dei forskjellige tannklinikkane:

Informasjon om tannklinikker på nettsida til Agder fylkeskommune

Tannlegevakt utenom ordinær åpningstid