Tannhelse

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Tannhelsetenesta skal sørge for at alle som bur eller mellombels oppheld seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendige tannhelsetenester. Tannhelsetenesta skal organisere forebyggande tiltak for heile befolkninga.

På nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune finn du informasjon om tannhelsetenesta:

Meir informmasjon på nettsida til Aust-Agder fylkeskommune

Åmli tannklinikk