Tannhelse

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Tannhelsetenesta skal sørge for at alle som bur eller mellombels oppheld seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendige tannhelsetenester. Tannhelsetenesta skal organisere forebyggande tiltak for heile befolkninga.

På nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune finn du informasjon om tannhelsetenesta og kontaktinfo til dei forskjellige tannklinikkane:

Informasjon om tannklinikker på nettsida til Aust-Agder fylkeskommune