Fastlege og bytte av fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Finne eller bytte fastlege

I Åmli har vi to fatstleger. På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter, og du kan velge fastlege eller bytte fastlege.

Finne eller bytte fastlege i Åmli - helsenorge.no

Les mer om legekontoret og legene i Åmli

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli
Telefon 37 18 51 00