Åmli legekontor

Ekspedisjonen er åpen kl 08:15-15:00

Telefonen er åpen i samme tidsrom, men stengt i tiden 11:30-12:30.

I perioden 15. mai - 15. september stenger ekspedisjonen/telefonen kl 14.30.

Har du behov for å snakke med lege, ringer du kontoret og legene vil ringe deg tilbake i tidsrommet 12:30-13:15

For å bli satt opp på lista må pasienten ringe på formiddagen, senest 11:30.

  • Silke Eileen Boroske har ringeliste på mandag, torsdag og fredag.
  • Guro Leland har ringeliste på mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
  • LIS lege (turnuslege) har ringeliste på mandag, onsdag og fredag.

Bestille legetime via sms

Kodeord: Åmli
Skriv: Fødselsdato og navn, og ev annen informasjon (ikke sensitiv)
Send til: 2097

Du kan også bestille time og resept via helsenorge.no

Helsenorge.no

Kontaktinformasjon

Åmli Legekontor
Telefon 37 18 51 00