Vi ber hyttefolk om å bli hjemme - i henhold til vedtatt forskrift

Vi ber alle hyttefolk, som ikke bor i Åmli kommune, om å unngå å reise på hytta i Åmli nå, eller reise hjem om du allerede er på hytta. Vi fraråder spesielt folk som er i karantene fra å oppholde seg på hytta.

Dette er i tråd med §5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19: 

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Velkommen tilbake på hytta når denne vanskelige tida er over!