Vaksine mot Covid-19

Timebestilling

Timebestilling kan gjøres på to måter:

 • Via c19.no. Her må du logge inn med MinID
 • Ved å ringe vaksinetelefonen 94 83 41 95.

Vaksinasjonssted

Eldresenteret, Åmli pleie- og omsorgssenter.

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.

 • Eldre personer over 75 år får tilbud om en oppfriskningsdose med vaksine mot Covid 19 i løpet av april 2023.
 • Spesielt anbefalt for dem som ikke har hatt infeksjon med Covid 19 fra før og dem med underliggende risikofaktorer.
 • Det bør ha gått 6 måneder fra forrige vaksinedose.

Kommunens vaksinasjonsteam tilbyr BioNTech/Pfizer.

For å bestille time logger du deg enten inn på c19.no med din bankId eller ringer vaksinetelefonen 948 34 195

Oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen med koronavaksinen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse mot Covid-19.
Se: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Immunsupprimerte – Dose 3 og 4

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser.
Husk dokumentasjon fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som tas med på vaksinasjonsdagen.

Barn og ungdom under 18 år


Ungdom 16 - 17 år

 • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom 12 - 15 år (ungdomskolen og siste år på barneskolen)

 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Barn 5 - 11 år (barneskolen og siste år i barnehagen)

Barn som er fylt fem år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.
Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

Samtykkeskjema

På vaksinasjonsdagen

Vi anbefaler å ha spist godt før vaksineringen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du siden du sist var smittet med koronasykdom (SARS-CoV-2)

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen og avtale ny time.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i lokalet plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Koronasertifikat for vaksine

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Koronasertifikatet består av to kontrollsider, en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering.

Du må logge deg inn på: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ for å se sertifikatet ditt. 

Hvis du ikke har tilgang på Helsenorge kan du etter 1. februar be om hjelp fra legekontoret.

Status koronavaksinasjon Åmli

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 "koronavaksinen på 1-2-3".  Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Ved alvorlige bivirkninger i forbindelse med koronavaksine, kontakt fastlege eller legevakt. Milde og forbigående bivirkninger er vanlig etter vaksinasjon med koronavaksiner. Du kan lese mer om dette her. 

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalterne og regjeringen, men vi ber om forståelse for at endringer kommer på svært kort varsel om dagen og at det derfor er ressurskrevende for apparatet rundt vaksinering nå.

Kontaktinformasjon

Vaksinekoordinator Covid-19
Telefon 94 83 41 95