Vaksinasjon av gravide – Covid19

FHI anbefaler nå også generell vaksinasjon av gravide.

FHI uttaler: Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester.

Praktisk gjennomføring: kontakt kommunejordmor ved oppfølging eller vaksinekoordinator på telf. 94834195 .

Hilsen vaksinasjonsteamet i Åmli