Tredje dose av corona vaksine for personer med nedsatt immunforsvar

De fleste pasienter dette gjelder for vil bli identifisert og kontaktet av behandlende spesialistlege. Spesialist vil sende et brev til pasienten, når den er mottatt, kan kommunens vaksineteam kontaktes for timebestilling., tlf. 94834195.

Vi vil først danne oss en oversikt over hvor mange dette vil gjelde. Vaksine bestilles etter det fortløpende, så at man må påregne 1-3 ukers venting, etter vaksineteam er informert.

Se lenke til FHI for mer spesifikk informasjon angående diagnoser, gjeldene medikamenter mm: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/