Til lag og organisasjoner – bruk av kommunale idrettsanlegg

Åmli kommune følger nasjonale retningslinjer vedrørende koronapandemien.
I forbindelse med bruk av kommunale idrettsbygg/anlegg må hver enkelt aktivitetsgruppe lage en smittevernplan som må godkjennes av smittevernlegen i kommunen.

Planen må lages i tråd med Smittevernveilederen for idrett: 

Smittevernveileder for idrett

Planen sendes Åmli kommune for godkjenning før aktiviteten kan starte.
Epost; postmottak@amli.kommune.no eller post til: Åmli kommune v/kriseledelsen, Gata 5, 4865 Åmli

Se òg «Koronavettregler» for de ulike idrettsaktivitetene