Til informasjon ang. smitteutbruddet:

Det er påvist 3 nye smittetilfeller i Åmli. Disse er knyttet til allerede kjente smittetilfeller og kommer ikke overraskende.

De dette gjelder har vært i karantene, slik at ingen flere må testes eller settes i karantene i forhold til de nye tilfellene. Øvrige testresultater fra gårsdagens tester er negative.

Smittevernlege Silke Eileen Boroske