Til deg som skal tilbake til Norge fra utlandet eller venter utenlandsk arbeidskraft eller besøkende til Norge

Det presiseres fra regjering at alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. 
Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

Ytterligere informasjon finner dere her;
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

Lenke til digitalt innreiseregistreringsskjema;
entrynorway.no