Status vaksinering Covid 19 uke 17, 18 og 19  – Åmli kommune

Status uke 17:
Uke 17 får kommunen 78 doser. 24 av disse går til vaksinering for de som skal ha dose 2. Resten går til dose 1 i aldersgruppen 67-69 år.
I løpet av uke 17  vil Åmli kommune til sammen ha vaksinert 491 personer, 137 av disse er fullvaksinerte.

Status uke 18:
I uke 18 får kommunen 60 nye doser. 29 av disse går til de som skal ha dose 2. Resterende går til de i aldersgruppa 65 – 69 år.

Status uke 19:
Vaksinering fortsetter for de som er i aldersgruppen 65- 69 år