Status vaksinering Covid 19 – Åmli kommune

Status uke 18
Det er nå 522 personer som har fått vaksine i Åmli, 166 av disse har fått dose 2.

Status uke 19
I uke 19 vil kommunen få levert 36 doser av Pfizer. Kommunen vaksinerer nå de som er mellom 65 og 67 år.

Status uke 20
I uke 20 er antall doser vi vil få foreløpig ukjent.