Status vaksinering Covid-19 - Åmli kommune

Status uke 12: I uke 12 vaksinerte kommunen 30 personer i aldersgruppa 75-80 år. 5 personer fikk dose 2.

Status uke 13: I uke 13 vaksinerer kommunen 24 personer i aldersgruppa 75-80 år. 5 personer får dose 2.

Status uke 14: I uke 14 vaksinerer kommunen 48 personen i aldersgruppa 70-74 år.

Status uke 15: Vi fortsetter på aldersgruppa 70-74 år.

Status uke 16: Vi fortsetter på aldersgruppa 70-74 år.

Det er ennå ikke klart hvor mange doser vi får til kommunen i uke 15 og 16.