Smittesituasjonen i Åmli – Covid 19

Det er fortsatt ingen kjente smitta pr. dato i Åmli.
En situasjon vi håper alle fortsatt vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde. 

Situasjonen for landet for øvrig er likevel veldig varierende.
Ved mistanke om smitte er det viktig at terskelen for å teste seg er lav, særlig med tanke på de studentene som kommer hjem på juleferie.
Ved behov - ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid, tlf. 37 18 51 00.
Når testen er avlagt får du en liten julehilsen fra Åmli kommune.