Smittesituasjon i Åmli – Covid-19 – oppfordring til studenter og alle andre som har mistanke om smitte til å teste seg

Det er fortsatt ingen kjente smitta pr. dato i Åmli. 
En situasjon vi håper alle fortsatt vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde.
Situasjonen for landet er veldig varierende og det er flere regioner og kommuner som har høye smittetall.

Ved mistanke om smitte er det viktig at terskelen for å teste seg er lav.
Vi oppfordrer særlig studenter og andre som kommer hjem til Åmli på juleferie om å teste seg.

Ved behov – ta kontakt med Åmli legekontor for å avtale tid for testing, tfl. 37 18 51 00.
Når testen er avlagt får du en liten julehilsen fra Åmli kommune.