Skoler, sfo og barnehager stenges fra 13. mars

Åmli og Dølemo skole og sfo, samt alle barnehagene (både kommunale og den private) stenges fra 13. mars t.o.m. 13. april.

Alle skoleelever har med seg bøker hjem, og vil bli informert av de respektive kontaktlærerne om alternative undervisningsformer. Dette kommer vi tilbake til.