Samfunnet åpnes nå gradvis

Vi viser til regjeringens pressemelding nr. 62/20 tirsdag 7. april 2020.

Les pressemeldingen

I pressemeldingen går det fram at vi sammen har fått kontroll på viruset og vi åpner samfunnet litt etter litt.

I Åmli betyr dette:

Barnehagene i Åmli åpner dermed 20. april 2020 under forutsetning av at alle smitteverntiltak kan planlegges og gjennomføres innen den tid.

Det blir unntak for barn i risikogruppe og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimerer risiko for alvorlig sykdom.

Skolene og SFO åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen 27. april 2020.

Det blir unntak for barn i risikogruppe og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimerer risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Alle andre kommunale tjenester som er stengt ned, vil ikke bli vurdert åpnet før tidligst 20. april 2020.

Ellers minner vi om de generelle tiltakene som er uendret:

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.