Resultater av test for COVID 19 på Helsenorge.no

Fra nå av legges resultater av test for COVID 19 og eventuelt andre agenser som gir luftveissykdom ut på helsenorge.no. Du som ble testet kan se dine egne testresultater der etter inlogging.
OBS! Ved positiv testresultat må du gå i isolasjon og kontakte kommuneoverlegen i din oppholdskommune eller fastlegen din!

Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli