Råd om å unngå reise til og fra østlandsområdet

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner i går for å stanse den engelske virusvarianten som er oppdaget i Nordre Follo. De ti kommunene er; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 
Fra midnatt ble det innført strenge tiltak i femten randsonekommuner. De femten kommunene er; Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Det er pr. dato ingen kjente smittede som oppholder seg i Åmli kommune.

For unngå smitte oppfordrer vi alle om å unngå reiser til og fra østlandsområdet – i første omgang til og med 31. januar 2021.
Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo, eller kommunene rundt i løpet av de siste 10 dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Vis hensyn ved å holde avstand og vær ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg.