Pressemelding fra kommuneoverlegen/smittevernlegen

Situasjonen rundt corona smitte har endret seg det siste døgnet til et kritisk nivå, hvor ikke alle smittetilfeller kan spores tilbake til smitte fra utlandet. Det settes inn tiltak nå i hele kommunen for å hindre rask eskalering av antall syke. Dette for å hindre at vi får mange syke samtidig.

Status pr i dag er ett bekreftet tilfelle i Åmli. Smittet i utlandet.

Det innføres forbud mot alle gruppeaktiviteter som et forebyggende tiltak.

Åmli kommune har stengt barnehager og skoler fra 13.mars tom 26.mars. Barn av helsepersonell kan passes i kommunal regi. Meld behovet ditt til din leder.

Ingen som er smittet med corona må møte opp på legekontoret men ringe tlf. 371 85 100.

Samtidig oppfordrer vi alle å ta råd om karantene og isolering på alvor for å beskytte de svakeste i samfunnet.

Reiseråd og generelle råd på helsenorge.no

Reiseråd for helsepersonell som jobber med pasientbehandling


Kommuneoverlege Silke Eileen Boroske