Presisering vedrørende smittesituasjonen i Åmli

Åmli kommune har ikke mottatt varsel om at det er noen personer som oppholder seg i Åmli som er smittet med Covid 19 gjennom de ordinære offisielle varslingskanalene.

Det som fremkommer i media dreier seg sannsynligvis om en person som har folkeregister-registrert adresse i Åmli, men oppholder seg et annet sted i landet.

Det er dermed pr. dato ingen kjente smittede som oppholder seg i Åmli.