Oversikt over smittesituasjonen i Agder

Ved å trykke på lenken under kan dere få opp et kart (dashboard) som viser antall nye smittede, antall smittede siste 14 dagene, antall smittede totalt, vaksinasjonsstatus (1+2 doser) for kommunene i Agder.
Når dere har trykket på lenken under må dere videre trykke på kartet oppe til venstre på siden for å se oversikten.
Forklaring på oversikten fremgår av beskrivelsen i lenken.

Agder: Korona (Covid-19) (arcgis.com)