Oversikt over planlagt vaksinering - Covid-19

Uke 24

Antall doser: 72
Antall som får dose 2: 31
Antall som får dose 1: 41
Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 648
Antall fullvaksinerte: 466

Uke 25

Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom