Oversikt over planlagt vaksinering - Covid-19

Uke 22

Antall doser: 126
Antall som får dose 2: 89
Aldersgruppe: 54-64 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 577
Antall fullvaksinerte: 381

Uke 23

Antall doser: 84
Antall som får dose 2: 54
Antall som får dose 1: 30
Aldersgruppe: 45-54 år med underliggende sykdom
Vaksinerte til sammen: 607
Antall fullvaksinerte: 435

Uke 24

Antall doser: ikke kjent
Aldersgruppe: 45-54 år med underliggende sykdom