Oversikt over planlagt vaksinering - Covid-19 - uke 27 og 28

Uke 27

Antall doser: 60
Antall som får dose 2: 3
Antall som får dose 1: 57
Vaksinerte til sammen: 842
Antall fullvaksinerte: 488

Uke 28
Antall doser: 54
Antall som får dose 2: 38
Antall som får dose 1: 16
Vaksinerte til sammen: 858
Antall fullvaksinerte: 526