Oversikt over planlagt vaksinering - Covid-19 - uke 26

Uke 26

Antall doser: 72
Antall som får dose 2: 0
Antall som får dose 1: 72
Aldersgruppe: 58 – 62 år
Vaksinerte til sammen: 785
Antall fullvaksinerte: 485