Oversikt over planlagt vaksinering - Covid-19 - uke 25 og 26

Uke 25

Antall doser: 84
Antall som får dose 2: 19
Antall som får dose 1: 65
Aldersgruppe: 18-54 år med underliggende sykdom + 62-64 år (gruppe 8)
Vaksinerte til sammen: 713
Antall fullvaksinerte: 485

Uke 26

Hvor mange dose Åmli kommune får i uke 26 er ikke kjent pt.