Oversikt over fortløpende endringer i nasjonale retningslinjer vedrørende koronasituasjonen

Det skjer fortløpende endringer i de nasjonale retningslinjene i forbindelse med koronasituasjonen. Den sist oppdaterte informasjonen fra regjeringen finner dere her til enhver tid;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/