Organisering på skolen ut skoleåret

Skolen fortsetter med samme undervisningsopplegg som nå, ut skoleåret. Dette etter en totalvurdering i samarbeid med skoleeier. Vi tilstreber å følge gjeldende smittevernregler.

Vi minner om at elever som har luftveissymptomer ikke skal møte på skolen.