Oppdatering om vaksinering

"Vaksinasjon vil være veien ut av pandemien og mange venter på vaksine. I mars måned er det fortsatt små mengder som leveres til kommunen, og noen ble muligens skremt da det ble bestemt å skjev-fordele vaksiner til områder med høy smitte.
Jeg vil presiserer at det er snakk om små prosenter fra mange kommuner, så i realiteten vil det ikke bety mye for oss i Åmli.
Det er forespeilet økende leveranser i april, mai og juni  så jeg ber alle om å vise litt tålmodighet enda litt lenger!
Åmli kommune har umiddelbart vaksinert alle doser kommunen har fått,  og det er vi forberedt på å gjøre også ved økende tilgang til vaksine!
Vi starter denne uken med vaksinasjon av personer under 65 år med underliggende sykdom, så da er vi et steg lengre på veien!»

Kommuneoverlegen