Økning i smittetilfeller i Agder og påvist smitte ved Tvedestrand vgs.

Det er foreløpig ingen nye kjente smittetilfeller i Åmli.

Det er 55 personer som er satt i karantene i tilknytning til Tvedestrand vgs. Av disse er 3 fra Åmli, 7 fra Vegårshei og 12 fra Tvedestrand og øvrige fra andre kommuner i distriktet.

Åmli går derfor nå ut med følgende anbefalinger:

Nærkontakter og hustandsmedlemmer til personer som er nærkontakt til smittet person bes om å gå i så kalt «ventekarantene». Det betyr, at disse går også i hjemmekarantene inntil nærkontakt til smittet person er testet negativ ved første test. Husstandsmedlemmer kan da gå ut av karantene. Vær likevel oppmerksom på luftveissymptomer og ta kontakt med Åmli legekontor for testing ved behov!

Opprinnelig nærkontakt må bli i karantene til test 2 på 7. dag også er negativ.