Nye smittetilfeller covid-19 i Åmli

«Det er påvist to nye smittetilfeller i Åmli som er tilknyttet uavhengige smitteklynger. Smittesporing pågår og er tidvis utfordrende. Begge smittetilfeller har sin opprinnelse i feriereiser til utlandet. Grunnet vansker med å få kontakt med alle nærkontakter er det ikke utelukket at uoppdaget smittespredning pågår og vi oppfordrer alle som får symptomer, også av mild karakter, å unngå kontakt med andre, holde seg hjemme, og kontakte kommunens testteam på mandag for avklaring.»

Mvh Kommuneoverlege S. Eileen Boroske