Nye rutiner for besøkende på Åmli pleie og omsorgssenter

De som har valgt å vaksinere seg på Åpos har full effekt fra 22. februar.

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig.

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk.
   
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Under besøk i sykehjemmet

 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  Unntak:
  • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende kan være inntil 2 stk inne på rommet. Skal det være flere må det skje på fellesarealer. Beboeren bestemmer selv hvem som er sine nærmeste.
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
   
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Generelle råd for håndhygiene