Nye nasjonale tiltak fra 4. januar 2021

For å få tilbake kontrollen på smittespredning av koronaviruset i Norge, innføres det nye nasjonale tiltak fra og med mandag 4. januar.
Tiltakene vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18.januar.

Åmli kommune følger de nasjonale anbefalingene.

Se regjeringen.no med oversikt over nye nasjonale smitteverntiltak