Nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra 5. nov. 2020

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak.

Oppfordringen lyder; Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Oppdatert informasjon finner dere på denne lenken;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/