Smittestatus i Åmli kommune for uke 49

Det ble meldt 24 smittetilfeller i Åmli i uke 49. Tre av disse gjelder personer som er registrert bosatt i Åmli, men som ble testet i andre kommuner.

Vi har tydelige utbruddsklynger og ingen villsmitte. Smittevei inn i kommunen er ikke alltid kjent. Man ser et mønster i at sosiale sammenkomster er start på utbrudd. De siste to dager er det i hovedsak husstandsmedlemmer som tester positivt. Dette er en forventet utvikling.

Vi har per nå ingen alvorlig syke. Vi ser at vaksinasjon ikke alltid beskytter de eldste mot smitte, men at det beskytter godt mot alvorlig sykdom. Og det er jeg glad for!

Det er ingen stor smittespredning i skolene, men derimot noe smitte blant de yngste barna i barnehagene. Smitten fra disse sprer seg da til foreldre, søsken og ansatte.

Vi har også sett at en del positive hurtigtester ikke bekreftes med PCR. I disse tilfellene er det resultat av PCR prøven vi forholder oss til! Er den negativ, så er vedkommende ikke smittet med corona!

PCR testing har foreløpig ikke gitt mistanke om smitte med ny variant omikron.

Jeg er forsiktig optimistisk til at situasjonen begynner å roe seg. Jeg anbefaler at voksne innbyggere toner litt ned på det sosiale livet, da smittetallene er høye i hele landet.

For øvrig gjelder de nasjonale anbefalinger og retningslinjer.

Jeg oppfordrer til aktiv bruk av munnbind i det offentlige rommet og i kontakt med helsevesen.


Med ønske om en fin smittefri juletid, Eileen Boroske, kommuneoverlege i Åmli