Smittesituasjon i Åmli pr 23. desember

Frem til morgenen lille julaften er det bekreftet 8 nye smittede i uke 51 i Åmli kommune. To av de positive har bosted utenfor kommunen. Det er fremdeles slik at smitten går i husstander der andre er smittet fra før. Smitteveiene er derfor kjent og utviklingen er forventet.
De som til nå er smittet i Åmli har fått delta-varianten og har ikke utviklet alvorlig sykdom. 

Rutinene for varsling fra laboratoriene om positive testsvar til kommunene er endret. Positive svar ringes ikke lenger ut på kveldene. Dette betyr at legekontoret fremover vil ringe de med positive testsvar på dagtid. Svarene kan derfor komme til innbyggerne før legekontoret tar kontakt.

Når vi nå går inn i juletiden, ber vi også innbyggerne om å ha tilgjengelige hurtigtester hjemme for å kunne teste seg i fridagene. Hjelp hverandre og del med naboen hvis det er vanskelig å få tak i tester.

Vi ønsker alle en god jul!

Hilsen Eileen Boroske, kommuneoverlege