Selvtester – bruk og tilgang i Åmli kommune

Det er forventet endringer i TISK-strategien fra regjeringen i løpet av de nærmeste ukene. Endringene vil gå ut på å i stor grad erstatte karantenereglene med testing. Dette vil innebære stort behov for selvtester i befolkningen. Kommunene er tilført et stort antall tester og vil få nødvendig påfyll etter behov.

Tilgang på tester

I Åmli kommune vil tester bli delt ut fra legekontoret i åpningstiden.

På kveld og helger vil det være mulig å få tester fra ÅPOS. Det er viktig at man tar kontakt med ÅPOS på telefon 90 98 34 90 i forkant og avtaler henting mellom kl. 13.30 – 15.00. Ved mistanke om smitte er det ikke lov å komme inn på ÅPOS uanmeldt.

Bruk av tester

Testing skal skje ved indikasjon på smitte. Du kan lese mer om testing og symptomer på HelseNorge:

Symptomer, testing og smittevern ved korona - helsenorge.no.

Tester vil bli delt ut til innbyggere med symptomer. Dersom du vil teste deg i forkant av privat arrangement, for å gå på kino eller liknende, må du skaffe deg tester via apotek eller andre tilbydere.