Karanteneplikten for 1. – 4. trinn oppheves

Karanteneplikt for de barna som ikke har testet positivt eller er husstandsmedlem med smittet person i 1.-4. trinn trekkes tilbake. Dette begrunnes med unntak for smittekarantene for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Beslutningen om smittekarantene ble basert på mandagens pressekonferanse og nye karantenekrav var ved beslutningstidspunktet ikke utformet i detalj. Unntak for karanteneplikt kom ikke frem i første pressemelding.

Kommuneoverlegen og kriseledelse beklager ulempen dette har medført for alle foreldre og barn!

Samtidig står vi for at det var gjort i beste mening og med mål om å få ned skjult smittespredning.

Det presiseres at ansatte som er satt i smittekarantene fortsatt er i karantene, og skal følge de beskjeder som er gitt.

Vi anbefaler uansett at barn i 1.-4. trinn følger anbefalt regime med testing hjemme, som skolen har skissert. Det vil bli digital hjemmeskole for barnetrinnet på Åmli skule mandag og tirsdag neste uke.