Innføring av hjemmeskole i perioden 16.12.2021 - 21.12.2021

Kommunestyret i Åmli kommune vedtok onsdag 15.12.21 å innføre hjemmeskole for Åmli skule i perioden 16. – 21. desember. Vedtaket lyder slik:

Det innføres digital hjemmeskole for Åmli skule i perioden 16.12.2021 – 21.12.2021. Det planlegges for ordinær drift ved oppstart 4. januar 2021.

Elever med særskilte behov og vedtak gis tilbud om et tilpasset opplegg i samarbeid med foresatte/hjemmet. Dette gjelder både oppfølging av enkeltvedtak og spesialundervisning.

SFO Åmli holdes åpent for elever med foresatte med samfunnskritiske stillinger fra mandag 20.12 – torsdag 23.12. Behov for bruk av SFO meldes til skolen. I romjulen er det ingen barn påmeldt, og planlagt stengt.

Dølemo SFO er stengt fra 20.12. Dette var allerede planlagt på grunn av ingen barn påmeldt.

Dølemo skule driftes normalt.

Innføringen gjøres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte på Åmli skule.

Elevene som var på skolen i dag fikk med seg utstyr hjem. Elever som ikke var på skolen onsdag kan hente utstyr torsdag mellom klokken 08.00 og 15.00. Egne meldinger sendes de foresatte via skolens meldingssystem.