Informasjon om smittesituasjon pr 14. desember

I løpet av helgen ble noen nærkontakter i pågående smitteutbrudd bekreftet positiv. Dette er noe man regner med, da smitte skjer lett i en familie.

I dag har tre elever i et klassetrinn i Åmli barneskole hatt en positiv hurtigtest. Kommunelegen har valgt å følge de nye strengere karantenereglene som blir innført fra onsdag 15. desember, og satt hele barnetrinnet fra 1. til 4. klasse i karantene til og med fredag 17. desember.

Alle klassene på barnetrinnet har jobbet sammen på juleverksted og er dermed definert som øvrige nærkontakter.

Elever i karantene kan møte på skolen igjen etter 3 dager ved negativ test etter de nye reglene. Ved negativ test er de fortsatt pålagt fritidskarantene i 7 dager, som da kan avsluttes med en ny test etter dag 7 i karantene.

Fritidskarantene betyr at man må holde seg hjemme i karantene utenom arbeidstid/skoletid. Man kan for eksempel ikke dra til eller motta besøk eller delta i fritidsaktiviteter.

Elevene på barnetrinnet har fått med seg en hurtigtest hjem, med beskjed om å teste seg fredag 17. desember. De bør også teste seg mandag morgen før de reiser på skolen og kan få test til dette på skolen, torsdag 16. desember mellom klokken 14.30 og 15.30.

På denne måten sikrer vi at ikke smitte har utviklet seg mellom negativ test på fredag, og skolestart mandag 20. desember.

Se regjeringens pressemelding om nye karanteneregler:

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten - regjeringen.no

De nye karantene reglene, og prioritering av testkapasiteten er beskrevet i denne artikkelen:

Tydeligere test-prioritering og strengere karanteneregler - regjeringen.no

 

Hilsen Eileen Boroske, kommuneoverlege