Informasjon om smittesituasjon i Åmli – uke 1

I forbindelse med at elevene ved skolene testet seg før skolestart, ble det bekreftet ett nytt smittetilfelle. Hele familien til eleven er smittet, og er satt i isolasjon. De hadde ingen øvrige nærkontakter. Det er ukjent smittevei, og mistanke om omikron. I tillegg er en innbygger smittet på jobb utenfor kommunen, og satt i isolasjon på egnet sted. Det er for tiden fire kjente smittetilfeller i Åmli.

Vi ser at smitten i Agder for tiden ligger svært høyt. Det er sannsynlig at smitten vil spre seg også til oss. Vi minner derfor på å tenke smittevern fremdeles:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Bruk selvtester ved ny luftveisinfeksjon
  • Varsle skole/barnehage dersom barn tester positivt
  • Bruk munnbind
  • Respekter karantenebestemmelsene
  • Reduser antall nærkontakter hvis du er voksen
  • Bruk hjemmekontor dersom du har anledning til det

Ved å gjøre dette kan vi sammen bremse smitteutviklingen i Åmli og redusere trykket på lokalsamfunnet.
 

Med ønske om et godt nytt år, 
Eileen Boroske, kommuneoverlege